fbpx

Hvordan virker det?

 • SolarVenti er solopvarmet ventilation. Den varmer luften op, blæser den ind i huset, suger fugten til sig og puster den ud igen. Det sænker luftfugtigheden og giver et tørt indeklima, der er hurtigt at varme op. Se vores video her!

  SolarVenti kan tilbydes både med og uden solcelle integreret i panelerne.

  Med solcelle

  Hvis anlægget indeholder en solcelle, så kan den køre helt gratis og uden tilslutning til elnettet, idet det er selvforsynende med strøm via solcellen til både ventilator og styring. Når solen skinner, varmes luften op inde i anlægget, og solcellen generer strøm til ventilatoren, så den opvarmede luft bliver blæst ind i huset. 

  Uden solcelle 

  Hvis anlægget ikke indeholder en solcelle, tilknyttes det elnettet. Når anlægget kører udenom en solcelle, så vil der typisk være tilkoblet en SControl, som ved hjælp af en avanceret fugtstyring, vil kunne aktiveres når luftfugtigheden og temperatur i udeluften er bedre end indenfor. Ventilator og et evt. display på SControl/alternativ styring, vil blive drevet af elnettet. Dog vil dette aldrig blive nogen tung omkostning, og forbruget vil ikke overstige 250 kr, selv med SV30.

 • Ja, det gør det. Du kan blandt andet her se vores kundeinterview med Asbjørn Bjerre, som fortæller om hans oplevelser med SolarVenti, både om sommeren og om vinteren: Asbjørn Bjerre interview. Yderligere kan du se flere af vores cases på YouTube eller under cases her på siden.

 • SolarVenti anvender loven, om at varm luft har evnen til at bære mere fugt end kold luft. Dette skyldes, at vandmolekyler bevæger sig hurtigere ved højere temperaturer, hvilket øger deres evne til at blande sig med luften. Samtidig øges luftens evne til at holde på fugt, da højere temperaturer øger den totale mængde energi i luften, hvilket også øger den totale mængde fugt, som luften kan bære.

  Vi suger fugten til os med en solopvarmet og tør luft, og transporterer luften – nu med fugt – ud.

  Luften vil søge ud, hvor huset er utæt f.eks. ved døre, vinduer, lofter og gulve.  Ofte vil man selv kunne dirigere luften derhen, hvor man ønsker, gennem målrettet brug af husets udluftningsventiler. Der kan også tilføjes et aktivt ventilationssæt, som hovedsageligt består af en ventilator, der aktivt transporterer luft heraf fugt ud af huset. Den opvarmede luft trækker fugten til sig, og tager derved fugten med ud af huset. 

 • SolarVenti anlægget benytter sig af reducere mængden af relativ fugtighed, faktisk halveres denne for hver gang luften varmes omkring 11 grader op. Luftens fugtkapacitet stiger eksponentielt når temperaturen går op. Så den kan opsuge en stor mængde ekstra fugt, når den er varm.  

  Meget vigtigt er det, at den fugtmættede luft slipper ud igen, inden den bliver for afkølet, da den afgiver fugten, når den afkøles ved at ramme en kold væg, rør eller andet. Ved at skabe et højt luftflow, skubber SolarVenti den fugtmættede luft ud. Ved langsomt luftflow risikerer man, at luftfugtigheden igen kondenserer længere nede i huset med risiko for skimmeldannelse. 

  I kældre anbefaler SolarVenti altid, at man sætter en udsugningsventilator på for at sikre, at den fugtmættede luft kommer ud, og man undgår, at fugten kondenseres et andet sted.  

  Vær altid kritisk for hvilken luftsolfanger, som du vælger. Nogle tilbyder anlæg med et meget lavt luftflow, hvilket gør dem helt uegnede til affugtning, da luften med den store mængde fugt ikke kan nå gennem huset/rummet, inden den bliver kold og ”mister” fugten igen – det vil blot flytte fugten rundt i huset og skabe kondens. Dette er, hvad vi kalder underdimensionering af luftflowet, og det kan i nogen tilfælde medføre forværrende tilstande. 

  Anbringes udluftningsventilen/ventilerne som udgangspunkt i den ende af huset, som er ’modsat’ indblæsningen, vil den varme luft fra luftsolfangeren typisk blive optimalt fordelt i hele huset. Her er det vigtigt at huske, at du skal dimensionere korrekt – så du sikrer dig af fugten kommer ud. Hvis man skal indstille eller undersøge anlæggets effekt på hele huset, kan man med fordel starte med at lukke alle eventuelle ventilationer i husets forskellige rum, bortset fra den udluftningsventil, som sidder længst væk fra indblæsningen. Herefter vil man kunne mærke (evt. måle), om luften når hen i denne ende af huset. Bagefter kan man forsøge at åbne andre udluftningsventiler i huset for at se, hvilken effekt det har på fordelingen af den varme og tørre luft. 

 • Rammeprofiler og bagplader er fremstillet i saltbestandigt aluminium, hvilket gør SolarVentien let at løfte, flytte og montere. Konstruktionen gør samtidig luftsolfangeren uimodtagelig for gennemtæring også i et aggressivt miljø, som beliggenhed nær saltvand, stormområder eller lignende. 

  Glaspladen” på forsiden er ikke glas, men UV-bestandigt Polycarbonat i mærket Lexan (plast), som virker isolerende og ikke splintrer, hvis anlægget tabes under transport m.v. Lexan pladen er meget stødfast og kan f.eks. tåle en fodbold – og kan let udskiftes. Lexan holder samtidig totalvægten nede i forhold til glas, samt giver en meget bedre isolering. 

  Alle skruer og nitter er i rustfri stål og saltbestandigt aluminium. 

  Vi anvender ventilatorer med 1,9W, 3,4W og 5,1W, og disse er medført en coating, som også sikrer, at de også kan sidde i et aggressivt miljø med eksempelvis vind og vand.

  Filten, som vi benytter, har en relativ tæthed på 1,36/cm3 og kan klare en temperatur op mod 255 grader. 

  Solcellepanelerne, som vi implementerer i vores anlæg, har en krystallinsk serieforbundet opsætning, hvilket betyder, at alle solceller i panelet er afhængige af hinanden. Derfor skal alle disse have sol på samme tid for, at de lykkes i deres strømproduktion. De har en ganske kraftig holdbarhed, og kan derfor formodes ikke at skulle udskiftes i de første mange år med produktet. Produktgarantien på solceller kan du læse mere om her. 

 • Luften søger derhen, hvor den lettest kommer ud igen. Eksempelvis til aftræk badeværelset, i køkkenet eller andre ventiler og utætheder i huset. Hvis det er muligt, så lad luften blæse direkte ind i det mest brugte rum (typisk stuen) samt åbne dørene til andre rum. Her kan det også være en fordel at udnytte at blæse ind i det varmeste rum i huset. Vær opmærksom på, at skorstensspjældet til en brændeovn, som ikke er i drift, i høj grad vil kunne danne aftræk for luften i rummet. (Se også spørgsmålet: Hvad sker der, når anlægget blæser varm luft ind i huset?) 

 • Solcellen sidder bedre beskyttet i forhold til stikforbindelser, boldspil, vind og vejr, når den er indbygget. Når anlægget slukkes på en varm sommerdag, vil temperaturen i anlægget højest nå op på ca. 80 grader, hvilket ifølge forskere på DTU regenererer solcellen, således dens levetid på denne måde faktisk forlænges – sammenlignet med en ekstern solcelle placeret udenpå luftsolfangeren.

  Anlægget bliver nemmere at få plads på f.eks. væg eller tag, og udseendet bliver pænere. 

 • Som udgangspunkt ja. På de danske breddegrader skal det være en ganske særlig situation, hvis anlægget ikke kan holde et hus frostfrit. Men vi kan ikke generelt garantere, at anlægget holder huset frostfrit, da antallet af solskinstimer på et år kan variere. F.eks. eksporterer vi også anlæg til eksempelvis Grønland, hvor 45 grader minus-temperaturer ikke er ualmindelige. Her er situationen naturligvis en anden end i Danmark. 

  Der er desuden generelt stor forskel på, hvordan huse er isoleret, og der er endnu flere afgørende faktorer. Det betyder eksempelvis meget, hvordan luften fordeler sig i det pågældende hus, og om anlægget er dimensioneret og placeret rigtigt. 

  Det er også væsentligt, at anlægget efter opstilling har haft tid/sol nok til at sikre en grundlæggende affugtning af huset. I det øjeblik anlægget har haft mulighed for at affugte den eksisterende fugt i vægge, gulve, loftkonstruktion og inventar, og huset generelt er blevet godt tørt, vil anlægget også have bedre mulighed for at kunne holde bygningen frostfri. Hvis vi kan holde bygningen frostfri, er der heller ikke grund til at slukke for vandet. 

 • Med flere typer anlæg kræver dette spørgsmål flere svar.  

  Med solcelle: 

  Vores anlæg, som kun er drevet af en solcelle, vil køre så længe, solen skinner på den og ellers ikke. Kun når solen skinner, kan luften varmes op og give sin affugtende og opvarmende effekt – ellers ville man få den aktuelle udeluftstemperatur blæst direkte ind i huset.  

  Meget ofte følges frost og sol ad. Og på en frostklar dag vil næsten al fugt ligge ganske tæt på jorden, og al luften i enhver højde derover er derfor meget tør og god at få blæst ind i huset. Så et anlæg med solcelle giver også sin virkning om vinteren. 

  Uden solcelle: 

  Vores paneler uden solcelle vil som udgangspunkt være forsynet med en SControl. Denne driver SolarVenti’en med et avanceret fugtstyret program ved hjælp af sensorer både inde og ude, og som aktiverer indblæsningen, når fugtigheden i luften udenfor er bedre end indenfor. Disse anlæg arbejder dermed uafhængigt af solen. 

 • SolarVenti’s affugtning af huset er en proces over tid. Når solen skinner, vil husets vægge, gulve, inventar med videre blive tørret op og dermed skabe et tørhedslager. Dette tørhedslager kan tage den smule fugt til sig, som vil komme på overskyede perioder. Når solen kommer igen, vil den begrænsede mængde fugt, som er blevet dannet i mellemtiden (og som formentlig ikke kan mærkes), blive fjernet i løbet af kort tid.  

  I perioder hvor anlægget ikke kører, vil huset nyde godt af det tørhedslager, som løbende bliver opbygget med hjælp fra SolarVenti’ens ventilation. 

 • Vores luftsolfanger vil som udgangspunkt filtrerer de fleste partikler fra, så der bliver blæst renere luft ind i huset. Dette er grundet en tilstrækkelig lav indblæsningshastighed samt kombinationen af små huller i bagpladen og en 2 mm tyk filt.  

  Vi har med tiden fået tilbagemeldinger fra kunder, som har oplevet at deres problemer med allergisk udslæt, og astma er blevet mindsket eller helt forsvundet efter installationen af SolarVenti. Det er ikke noget, som vi har fået tekniske målinger på, og kan derfor ikke dokumentere eller garantere virkningen for den sags skyld. 

 • Op mod 60 kWh bruger en SV30 på et helt år. Vores solcelledrevet SolarVenti har 0 kr i energiforbrug til strøm, da solcelle driver al strømmen. Hvis du tilknytter din SolarVenti til elnettet, vil du opleve en pris på max 250 kr på årlig basis. 

 • Efter en rum tid med SolarVenti installeret vil man opleve et mere tørt og friskt indeklima. Ved at reducere mængden af vandmolekyler i luften i indeklimaet, vil man opleve at have frigjort fugtkapacitet i møbler, inventar, gulve, lofter og vægge. Det betyder, at indeklimaet står solidt de dage, hvor der f.eks. ikke er så meget sol, og SolarVenti’en derfor ikke kører.

  Et såkaldt tørhedslager er den frigjorte fugtkapacitet, som nu kan suge den fugt, som måtte ophobe sig i de perioder hvor SolarVenti’en ikke kører på f.eks. Gråvejrsdage i vinterperioden. Det betyder altså, at du ikke skal være bekymret for dit indeklima, når solen ikke står på.  

 • Hvis luftsolfanger panelet og røret gennem væggen er korrekt monteret, trækker det kun sjældent gennem indblæsningshullet, når ventilatoren står stille. Det skyldes det indbyggede fugtstop, som kan holde et vist vindpres ud. Dog har vi oplevet, at der ved kysterne kan opstå kraftige vinde, som kan give en smule træk. Dette kan løses ved at sætte en termostatventil eller motordrevet ventil på indblæsningshullet. Disse komponenter kan lukke indblæsningshullet tæt, når ventilatoren i anlægget ikke blæser luft ind eller har opnået en hvis temperatur.

Skriv her
Gratis fugttjek af kælder

  Bestil gratis fugttjek af din kælder

  Vi aftaler et tidspunkt med dig, hvor vi kommer ud og foretager en vurdering af fugtproblemet i din kælder. Vi vil bl.a. kigge efter saltudtræk, pudsafskalninger, skjolder, lugt m.m., som er blandt de typiske tegn på fugt i kælderen. Herefter vil vi tage en vurdering af hvorvidt en SolarVenti Kælder kan løse problemet og hvad det i så fald vil koste.